Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

marvelax
8502 dec1
Reposted fromnervure nervure viazonakmicica zonakmicica
marvelax
5491 11c6 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viazonakmicica zonakmicica
marvelax
Someone told me love controls everything
But only if you know
— Jessie Ware - Say you love me
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
marvelax
Reposted fromfelicka felicka viazonakmicica zonakmicica
I never wish to be easily defined.
Franz Kafka (via son-s)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
0648 91e8 500
0668 e153 500
0655 790e
0656 5b60
0661 1690
marvelax
Reposted fromscience science
marvelax
3530 02f0
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
marvelax
marvelax
Miłość czasami w gębę leje
między nami był Mendelejew
— Tede - Tak nam dobrze
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty
marvelax
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
marvelax
4713 d803 500
I like the concept: "Equality Parade".
 Thousands of LGBT rights supporters march through Warsaw in annual ‘Equality Parade’!

A participant waves a rainbow flag in front of a controversial art installation “The Rainbow” during the annual gay pride parade in Warsaw, Poland, Saturday, June 13, 2015.

Recent proposals by left-wing lawmakers to debate regulations that would allow for same-sex marriage have been rejected in Parliament. Poland has no rights for same-sex couples, but the awareness of the need for them is growing.
Reposted fromnomad nomad viaqueergeeks queergeeks
marvelax
O wiele trudniej jest zwierzętom oswoić się ze śmiercią życiowego partnera. – Zdarza się, że kiedy samiczkę jaskółki potrąci samochód, jej partner siedzi przy niej, trąca ją dziobkiem, jakby nie dopuszczał do siebie myśli, że samiczka nie żyje – opowiada dr Kruszewicz. Podobnie zachowują się łabędzie, które łączą się w związki na całe życie. Łabędź potrafi trwać przy martwym partnerze całe miesiące, pilnując jego ciała. Prawie wtedy nie je, tylko całą energię przeznacza na to, by odganiać wrony i inne drapieżniki, aż ciało całkiem się rozłoży. Niektóre zwierzęta śmierć partnera dotyka do tego stopnia, że tracą wolę rozmnażania się i już nigdy nie tworzą nowej pary. Na celibat po śmierci ukochanego skazują się m.in. łabędzie oraz wilki.
~http://www.newsweek.pl/jak-umiera-slon,75097,1,1.html
Reposted frommadamemonroe madamemonroe viacytaty cytaty
marvelax
Psy mnie lubiły i okazywały wdzięczność, wesoło merdając ogonami.(...) Bawiłam się z nimi, głaskałam je i czułam ich ciepło i miłość, jakiej nigdy nie zaznałam od ludzi.
— "Kato tata"
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viacytaty cytaty
marvelax
5050 718f 500
marvelax
4127 25a1 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl